Amsterdam subtitle-a-thon

Europeana XX: Subtitle-a-thon Challenge

Subtitle-a-thon Challenge Amsterdam

Join the Europeana XX: Subtitle-a-thon! Try your hand at subtitling Europe’s audiovisual heritage – from early Dutch newsreels and clips on arts and culture – in Dutch and English, and make it accessible to other people. Our motto: "Subtitle the Past, Translate for the Future".

The Netherlands Institute for Sound and Vision cordially invites all language and film culture buffs to participate in our online event!

Subtitle-a-thon running time: September 26 - October 2, 2021.
Kick off event: Sunday, September 26 from 3:00 p.m. to 5:00 p.m. on Zoom.
Wrap up event: Saturday, October 2 at 5:00 p.m. on Zoom

We are looking forward to seeing you! You will receive further information after registration.

26 - 2
Sept. / Oct.
26 - 2
Sept. / Okt.

Subtitle-a-thon Challenge Amsterdam

Doe mee met de Europeana XX: Subtitle-a-thon! Van oude Nederlandse journaals tot clips over kunst en cultuur, probeer het audiovisuele erfgoed van Europa te ondertitelen in het Nederlands en Engels, en maak het toegankelijk voor anderen. Ons motto:"Het verleden ondertitelen, vertalen voor de toekomst”.

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid nodigt alle taal- en filmliefhebbers van harte uit om deel te nemen aan ons online evenement!

Duur Subtitle-a-thon: 26 september - 2 oktober 2021.
Kick-offsessie: zondag 26 september van 15.00 tot 17.00 uur via Zoom.
Afrondingssessie: zaterdag 2 oktober om 17.00 uur via Zoom

We kijken ernaar uit om je te zien! Na je inschrijving ontvang je meer informatie.

The challenge

The participants will be subtitling short clips coming from the Netherlands Institute for Sound and Vision archival collection, as well as from other leading European audiovisual archives, whose content is available on Europeana.eu.

We invite you to:

 • Create subtitles for a variety of short audiovisual clips, such as (but not limited to) newsreels and clips about art and culture.
 • Test a new tool and your language skills in a friendly and fun environment.
 • At the same time join the community of language enthusiasts and audiovisual heritage fans.
 • Win a prize (ecomondo gift cards) for becoming one of the best Europeana XX subtitlers!

De uitdaging

De deelnemers zullen korte clips ondertitelen die afkomstig zijn uit de archiefcollectie van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en andere toonaangevende Europese audiovisuele archieven, waarvan de inhoud beschikbaar is op Europeana.eu.

Wij nodigen jullie uit om:

 • ondertitels te maken voor diverse korte audiovisuele clips, zoals (maar niet beperkt tot) korte documentaires, journaals en tv-programma's over kunst en cultuur;
 • een nieuwe tool en je taalvaardigheid in een vriendelijke en leuke omgeving te testen;
 • tegelijkertijd lid te worden van de gemeenschap van taalfanaten en liefhebbers van audiovisueel erfgoed;
 • een prijs te winnen (tegoedbon van ecomondo of bol.com) als een ​​van de beste Europeana XX-ondertitelaars!

Announcement of winners


4 locations (the Netherlands, Belgium, Germany & Scotland),
36 new subtitles,
12 active subtitlers,
2 languages,
59 565 characters
and 62 minutes of subtitles!!!

Here are the results of Europeana XX: Subtitle-a-thon Challenge Amsterdam!

And here are the winners!

1st prize - 75 Euro gift card to ecomondo.nl – Annemeike van Gaans

2nd prize - 50 Euro gift card to ecomondo.nl - Valerie Brentjes

3rd prize - 25 Euro gift card to ecomondo.nl - Imogen van den Oord

Leaderboard

1
Annemeike van Gaans
2
Valerie Brentjes
3
Imogen van den Oord

The prizes were awarded by the Challenge organisers based on the amount of subtitled characters and quality of the subtitles. Congratulations!

All entrants will receive in their mailboxes a participation certificate.

Thank you all for your participation in the Europeana XX: Subtitle-a-thon Challenge Amsterdam!

Who can take part?

We are inviting translation enthusiasts and advanced language students (C1 and above) that are eager to immerse themselves in the wealth of European audiovisual heritage to make it broadly understood by enriching it with subtitles.

So, if you:

 • Speak Dutch/Flemish and English
 • spell, punctuate and use grammar accurately
 • translate the dialogue into the required language sensitively
 • have a good sense for text and timing
 • are able to dedicate to the task at least 4 hours during the week

...then we are looking for you!

Wie kunnen er deelnemen?

We nodigen mensen die van vertalen houden en gevorderde taalstudenten (C1 en hoger) uit die zich graag willen onderdompelen in de rijkdom van het Europese audiovisuele erfgoed om dit voor een breed publiek begrijpelijk te maken door het te voorzien van ondertitels.

Dus als je:

 • Nederlands en Engels spreekt;
 • de regels voor spelling, interpunctie en grammatica nauwkeurig toepast;
 • de dialoog met gevoel in de gewenste taal vertaalt;
 • een goed gevoel voor tekst en timing hebt;
 • in staat bent om minimaal 4 uur per week aan de opdracht te besteden;

...dan zijn wij op zoek naar jou!

How can you participate?

To join you need to submit the registration form no later than Saturday, September 25, 2021. Registration will be accepted on a first come first served basis as availability is limited.

IMPORTANT DATES:

September 6 - September 25: Registration open, (participation will be confirmed within 5 days)

September 26 - October 2: Subtitle-a-thon

September 26 15:00-17:00 CEST: Kick off

October 2 17:00-18:00 CEST: Wrap up

October 14: Announcement of Winners (on the subtitle-a-thon website)

The opening and closing sessions will be held in English.

Hoe kun je deelnemen?

Om deel te nemen, moet je het inschrijfformulier uiterlijk zaterdag 25 september 2021 indienen. Gezien de beperkte beschikbaarheid geldt bij de inschrijvingen: wie het eerst komt, die het eerst maalt.

BELANGRIJKE DATA:

6 september - 25 september: inschrijving open (deelname wordt binnen 5 dagen bevestigd)

26 september - 2 oktober: Subtitle-a-thon

26 september 15.00-17.00 CET: kick-off

2 oktober 17.00-18.00 CET: afronding

14 oktober: bekendmaking van de winnaars (op de website van de Subtitle-a-thon)

De openings- en slotsessie worden in het Engels gehouden.

About the organisers

Europeana XX. A Century of Change is a project, co-financed by the Connecting Europe Facility Programme of the European Union.

The Europeana XX Subtitle-a-thon Challenge Amsterdam is a collaboration between the project, hosted by one of the project partners - the Netherlands Institute for Sound and Vision.

Over de organisatoren

Europeana XX. A Century of Change is een project dat medegefinancierd is door de Connecting Europe Facility van de Europese Unie.

De Europeana XX Subtitle-a-thon Challenge Amsterdam is een samenwerking tussen de projectpartners en wordt georganiseerd door een van de projectpartners - het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

The Subtitle-a-thon will be kicked-off on the European Day of Languages / De Subtitle-a-thon gaat van start op de Europese Dag van de Talen.

European Day of Languages banner

Contact us

For all your questions: feel free to get in touch with us at subtitles@euscreen.eu and we will get back to you as soon as possible. Or you can call: +31 610 038 208

Neem contact op

Voor al je vragen: neem gerust contact met ons op via subtitles@euscreen.eu en we zullen zo snel mogelijk je vragen beantwoorden. Of bel: +31 610 038 208